Teknopark Nedir?

Teknopark Nedir?

Teknoparklar genel olarak Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde, teknoloji yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi, eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve uluslar arası yarışma güçlerinin yükseltmesi amacıyla kurulur. Bu bağlamda Teknoparklar yeni teknoloji üreten birimlerin kurulduğu veya var olan birimlerin gelişmesine imkân sağlandığı, Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü Teknoloji Üretim Merkezleri olmak zorundadırlar.

Kalite Politikalarımız

  • Bünyemizdeki şirketlerin
  • Hissedarlarımızın
  • Çalışanlarımızın
  • İlgili olan yasal mevzuatların

istek ve beklentilerini dikkate alarak,

  • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere şirketlerimize hizmet sunacak,
  • Kamu yararını ön planda tutacak,
  • Altyapı desteğini eksiksiz ve geliştirerek sunacak,
  • Kendine yeten ve itibarı yüksek bir kuruluş olacak,

tüm bunlar ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek için şirket yönetimi olarak gerekli kaynakları temin edeceğiz.


 

Copyright © 2014 Teknopark A.Ş.

FacebookTwitter

Yasal Uyarı

LuckyEye