KOSGEB-Yurtdışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslar arası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlaması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürülüğe girdi, başvurular alınmaya başlandı.

Programın Amacı:

 •     KOBİ'lerin yurtdışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
  •     KOBİ'lerin yurtdışı pazar paylarını arttırmak,
  •     KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
  •     İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
  •     E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

  • Destek Unsurları:
 •     Proje Süresi:               En az 6 ay - En fazla 24 ay
 •     Destek Üst Limiti:      300.000₺
 •     Proje Destek Oranı:    %70 (yetmiş) Geri Ödemesiz
 •                                                 %30 (otuz) Geri Ödemeli
 •     İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabilirler.
  •